ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს, კავშირგაბმულობის და საინფორმაციო ტექნოლოგირბის დეპარტამენტი გამოვიდა ინიციატივით საქართველოში ექსპორტზე ორიენტირებული პროგრამული უზრუნველყოფის  და IT ინოვაციების ბაზრის განვითარების.

ქვეყანაში არსებული მდგომარეობის შესასწავლად დეპარტამენტი აქტიურად მართავს შეხვედრებს ოფშორულ პროგრამირებაზე მომუშავე ქართულ კომპანიებთან, მათ შორის ესენი არიან: აზრი, ვერტექსი, იტექსი, ამკოსი და ასხვა.  ასევე დარგის სპეციალისტებთან და სასწავლო დაწესებულებების ხელმძღვანელებთან. გარდა ამისა იგეგმება მსოფლიოში ყველაზე წარმატებული მაგალითების ინდოეთის და იზრაელის სტრატეგიის შესწავლა, თუ როგორ განახორციელეს აღნიშნულმა ქვეყნებმა ასეთი წარმატების მიღწევა ექსპორტზე ორიენტირებული პროგრამული უზრუნველყოფის განვითარებით.

ინიციატივის გაცნობა მინისტრისთვის, ბატონი ზურაბ პოლოლიკაშვილისთვის მოხდა, რომელმაც აღნიშნული მიმართულებით პროექტის მოზადება და შესაბამისი პრეზენტაციის განხორციელება დაგვავალა.

Advertisements