დღეს კავშირგაბმულობის და საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტი, მსოლიოში ერთ-ერთი წამყვანი IT კომპანიის HP -ს წარმომადგენელს დევიდ სინკლარს შეხვდა. შეხვედრაზე განხილულ იქნა საკითხები, რომლებიც HP -ს და საქართველოს მთავრობას შორის შესაძლო სტრატეგიულ თანამშრომლობას შეეხებოდა.

Advertisements