კავშირგაბმულობის და საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტმა ვიზიტი განახორციელა ინდოეთში.  ინდოეთში შეხვედრა მოხდა მთავრობის, ექსპორტზე ორიენტირებული პროგრამული უზრუნველყოფის განვითარების ასოციაციასთან, დარგში მოღვაწე წამყვან ტექნოლოგიურ კომპანიებთან, ასევე ტექნოლოგიური პარკების განვითარების ორგანიზაციასთან.

Advertisements