საქართველოს სატელეფონო ქსელებში ახალი ნუმერაციის დანერგვის შემდეგ სავიზიტო ბარათებზე, ბლანკებზე, ბუკლეტებზე და სხვა  შემდეგი  სახით იქნება ასახული  სატელეფონო ნომრები :

ტელ : +995 32 2xx xxxx (ქ.თბილისი) ; + 995 422 2x xxxx  (ქ. ბათუმი) ; + 995 431 2x xxxx (ქ.ქუთაისი) და ა.შ.

 ფაქსი :  +995 32 2xx xxxx (ქ.თბილისი) ; + 995 422 2x xxxx  (ქ. ბათუმი) ; + 995 431 2x xxxx (ქ.ქუთაისი) და ა.შ.

 მობ :  +995 599 xx xxxx (მაგთი);  +995 579 xx xxxx (ბილაინი); +995 577 xx xxxx (ჯეოსელი)  და ა.შ.

 შენიშვნა : ქ.თბილისში იმოქმედებენ-შვიდ ციფრიანი სააბონენტო ნომრები, ხოლო ქვეყნის დანარჩენ ქალაქებში ექვს ციფრიანი სააბონენტო ნომრები, რისთვისაც ფიქსირებული სატელეფონო ქსელების მოქმედ სააბონენტო ნომრებს პირველ ციფრად დაემატება ციფრი  ”2” ხოლო დანარჩენი ციფრები უცვლელნი დარჩებიან;

მობილური სატელეფონო ქსელების ოპერატორების კოდებს დაემატება ციფრი ”5” ხოლო დანარჩენი ციფრები უცვლელნი დარჩებიან.

Advertisements