23 იანვარს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში გაიმართა Google-ის სემინარი: „ Google–ის ტექნოლოგიები მცირე და საშუალო ბიზნესისათვის“.  სემინარს დაესწრნენ ქართული ბიზნეს ასოციაციებისა და კომპანიების წარმომადგენლები როგორიცაა: საქართველოს ღვინის ასოციაცია, საქართველოს ჩაის ასოციაცია, საქართველოს ყველის მწარმოებელთა ასოციაცია, საქართველოს რძის მწარმოებელთა, საქართველოს ყველის მწარმოებელთა ასოციაცია, საქართველოს მეცხვარეთა ასოციაცია და სხვ. ასევე, წარმომადგენლები საქართველოს საინვესტიციო სააგენტო და თბილისის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკის საქალაქო სამსახურიდან.

სემინარი ჩაატარეს Google–ის ექსპერტმა და თანამშრომლებმა.  საუბარი იყო Google-ის როლზე მცირე და საშუალო ბიზნესის ეფექტურად წარმართვაში, Google-ის იმ მომსახურეობებზე რომლებიც უფრო მოსახერხებელს ხდიან ურთიერთობას მომხმარებელსა და მიმწოდებელს შორის. განხილული იყო Google-ის ტექნოლოგიების გამოყენების ნამდვილი, წარმატებული მაგალითები და გამოცდილებები .


Google Apps, Google Places, Google Adwords ეს არასრული ჩამონათვალია Google-ის იმ პროდუქტებისა რომელთაც შეუძლიათ ბიზნესს უმცირესი დანახარჯებით დიდი მოგება მოუტანოს, ისეთ ქსელთან დაკავშირებით როგორიც Google-ია და რომლითაც ყოველდღიურად 300 -ზე მეტი მილიონი ადამიანი სარგებლოს მსოფლიოს მასშტაბით.

Advertisements